GAZDASÁGPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGSTRATÉGIAI KUTATÓMŰHELYA Századvég Gazdaságkutató Gazdaságpolitikai és Gazdaságstratégiai Kutatóműhely célkitűzése, a dinamikusan váltózó globális gazdasági környezet naprakész elemzése, az azt formáló belső és külső folyamatok megértése, a leghatékonyabb nemzetközi és hazai gyakorlatok azonosítása és azok Magyarország helyzetéhez való adaptálása. Elemzéseinkkel, következtetéseinkkel és tanácsainkkal szeretnénk hozzájárulni a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedési feltételeinek megteremtéséhez, a mindenkor gazdaságpolitikai döntéshozók munkájának hatékonyabbá tételéhez.​


Napjaink nemzetállami megközelítésű, pontosabban nem a globális értékláncok érdekeit szem előtt tartó gazdaságpolitikáinak legfőbb kihívása, azonosítani és kivédeni azokat a külső és belső veszélyforrásokat, amelyek a verseny korlátozása, a gazdasági dualitás kialakulása, a helyi, nemzeti vállalkozások eredményességének korlátozása és a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása irányába hatnak. A patrióta gazdaságpolitika célja csak az lehet, hogy törvényes kereteken belül csökkentse a hazai vállalkozások versenyhátrányát, elősegítse olyan üzleti és innovációs ökoszisztéma létrehozását, amely megadja az esélyét a globális értékláncokkal való értékalapú együttműködésre, a nemzetközi gazdasági együttműködésbe való bekapcsolódásra, sőt a versenyre is. A Századvég Gazdaságpolitikai és Gazdaságstratégiai Kutatóműhely missziójának tartja, hogy dokumentumain, megnyilvánulásain, kiadványain keresztül szakmai alapon járuljon hozzá a magyar gazdaság érdekeit és lehetőségeit szem előtt tartó, korunk kihívásainak megfelelő új gazdasági narratíva meghonosításában és erősítésébe.