EGÉSZSÉGÜGY ÜZLETÁGA Századvég Gazdaságkutató Zrt. kiemelt területként kezeli a gazdaság rövid távú, konjunkturális helyzetének elemzését, a gazdaságpolitika, és az egészségügy monitoringját. 


A kutatások, elemzések során megszerzett tapasztalatok olyan erőforrást jelent, amivel az Üzletág érdemben hozzájárulhat a döntések megalapozásához, az információk összerendezéséhez és a valós gazdasági tendenciák felvázolásához akár egyedi vállalati szinten, vagy vállalatcsoportok számára.

A Gazdaságkutató Egészségügy Üzletága az egészségügy területén rendszeres negyedéves és havi kiadványokat készít, illetve vállalatok és vállalatcsoportok magyar gazdaságban betöltött szerepét (footprint kutatás) elemzi.


Egészségügyi monitorok