SZERZŐINKNEKA Századvég folyóirat kizárólag tanulmányokat, valamint rövid és esszéjellegű recenziókat közöl.


Anyagleadás:

 • A tanulmányok és az esszérecenziók hossza maximum 1 ív terjedelem lehet (40 ezer leütés lábjegyzetekkel és szóközökkel). Egy ívnél hosszabb írások csak különösen indokolt esetben kerülnek közlésre. A rövid recenziók terjedelme 10 ezer leütés lehet.
 • A kéziratokat kizárólag elektronikusan, MS Word formátumban kérjük eljuttatni a szerkesztőségnek, a kiado@szazadveg.hu címre.
 • A tanulmányokat a tézis és a kapcsolódó gondolatmenet 8–10 soros összefoglalójával együtt kell benyújtani (ez azonban nem számít bele a fenti terjedelmi korlátba).
 • A jegyzetek elhelyezése a lábjegyzetekben (ne a végjegyzetben) történjen, és ezek számát is kolrátozzák a szükséges minimumra. A hivatkozásokat (megjegyzés, magyarázat nélkül) a szövegben kérjük elhelyezni. Ezek formája a következő: Felkai 2006, 525.
 • A bibliográfiát a tanulmány végén kérjük elhelyezni. Itt a következő formát kérjük használni:
  • Könyvek: Fukuyama, Francis 2006: Amerika válaszúton. Demokrácia, hatalom és neokonzervatív örökség (ford. Tomori Gábor). Budapest, Századvég.
  • Könyvfejezet, -részlet: Eigner, Peter 2009: Der „Sieghartismus”. Rudolf Sieghart und die Verquickung von Wirtschaft und Politik. In Halmos Károly et al. (szerk.): A felhalmozás míve. Tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest, Századvég. 452–462.
  • Tanulmány folyóiratban: Lánczi András 2011: Ki a felelős? A politikai felelősség nyomában. Politikatudományi Szemle, XX. évfolyam, 2011/4., 16–29.
  • Írás az internetről: G. Fodor Gábor: A politika méltóságáról. http://www.szazadveg.hu/kiado/szazadveg-folyoirat.html, utolsó letöltés: 2012. március 30.
 • A három sornál hosszabb idézeteket kérjük behúzással kiemelni és külön bekezdésben elhelyezni. A kiemelést a szövegben kurziválva kérjük jelezni, a vastagítást folyóiratunk nem használja.

Szerkesztőség