SZÁZADVÉG FOLYÓIRATA Századvég olyan társadalomtudományi folyóirat, amely programszerűen vállalja a megközelítések sokféleségét, a politika méltóságát. 


A szerkesztők az egyes számokat hívószavak köré szervezik, és arra törekednek, hogy a fiatal kutatói nemzedék megjelenhessen komoly szakmai reputációjú tudósok társaságában. Konkrétabban fogalmazva: a szerkesztők olyan társadalom- és bölcsészettudományi folyóiratnak tekintik a Századvéget, amelynek fő érdeklődési területe a politikum világa – a szó tágan felfogott értelmében. Ez az érdeklődés azonban nem jelent egyúttal közéleti vagy aktuálpolitikai orientációt: a Századvég tudományos folyóirat, melynek kizárólagos szerkesztési szempontja minőségi. Ugyanakkor a Századvég nem szaktudományos, hanem interdiszciplináris folyóirat, amely általában a társadalomtudományos érdeklődésű folyóirat-olvasó közönséghez szól. Napjaink töredezett szakmaiságú és világnézetű Magyarországán a Századvég a tudományos eszmecsere terepe kíván maradni – megőrizve így azt a szerkesztői hitvallást, amelyet a folyóirat történelme során minden szerkesztőség is magáénak vallott.


Aktuális szám (87.)

Megjelent a Századvég folyóirat legújabb száma, amelynek hívószava: HUMOR.

„A humor csak álarcát viseli a nevetségesnek. Alapjában véve fönséges. Nevetséges álruhában rejtezett sírás. A komikum tisztán csak nevettet, semmi keserű íz nem vegyülvén a nevetéshez. A szatíra javítani akar; a humor a fájdalomból ered. A komikus író nevet a világ bohóságain, mulatja magát és másokat velük. A szatirikus csúffá teszi azokat, hogy térjenek eszökre. A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ felett.”

 

A tartalomból:

 

TANULMÁNYOK

Adamikné Jászó Anna

Az elmeél (acumen), a komikum, a humor és a nevetés (risus)

Nemesi Attila László

Nyelvészeti humorelméletek

Balázs Géza

A nyelvi humor antropológiája

Hidasi Judit

A humor interkulturális vetületei

Szombathy Zoltán

Humor az arab kultúrában

Bódi Lóránt

Humor és vészkorszak

Istók Béla

Humoros vagy sértő? Az internetes mémek elmélete és gyakorlata

Danka István

Verbális és vizuális humor és irónia az internetes trollkodásban

 

RECENZIÓ

Kovács Gábor

Alámerülés vagy fürdő? A szubkultúra-kutatás új útjain

Komár Zita

A „veszélyes másik”. A modern, diplomás nő eszményképének megjelenése


Lapozzon bele a kiadványba vagy töltse le a teljes számot a borítóra kattintva.


Korábbi számok archívuma