POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ KÉPZÉS (METU)


A képzés sajátossága

A politikai kommunikációs tanácsadó képzés elsősorban a nyilvánosság előtt lejátszódó politikai közlésfolyamat, kampánystratégiák és a politikai kommunikáció egyéb részterületei által felölelt problémakörök vizsgálatára összpontosít.

A Századvég Politikai Iskola és a Budapesti Metropolitan Egyetem tevékenysége hozzájárul a működőképes piacgazdaság, a demokratikus és hatékony politikai és kormányzati rendszer számára szükséges humán erőforrás képzéséhez. A képzés folyamán hallgatóink a szakma legkiválóbb képviselőitől olyan szakmai ismereteket, valamint kommunikációs képességeket sajátíthatnak el, amelyek bővítik szakmai tudásukat, illetve amelyeket a későbbiekben a munkájukban kamatoztathatnak.

 

Az oktatás célja, hogy

 • olyan szakembereket képezzen, akik a politikai, társadalmi és civil szervezetek, intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik;
 • a különböző szintű – központi és helyi – közigazgatási szervezetekben dolgozók számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs képességeik továbbépítését;
 • a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutasson, speciális tudást nyújtson;
 • megfelelő ismereteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában tevékenykedők számára;
 • a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű képzésével segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk professzionalizálását;
 • az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus politikai kultúra fejlődését.

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik

 • érdeklődnek a politikatudomány, a politikai tanácsadás és a politikai kommunikáció iránt;
 • közéleti karrierre vágynak;
 • szakmai tudásukkal a közélet szereplőit szeretnék segíteni;
 • a politikát, a politikai kommunikációt szakértői szinten kívánják elemezni;
 • tanácsadók, akik a politikai kommunikációs képességeiket szeretnék fejleszteni;
 • a non-profit szférában, társadalmi, érdek-képviseleti szervezetekben tevékenykedő vezetők, e szervezetek képviselői;
 • politikai pártok, szervezetek szakértői, illetve azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be;
 • hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként) tevékenykednek, illetve a jövőben ilyen pályára készülnek;
 • a politika és politikai kommunikáció iránt érdeklődő újságírók és tanárok.

 

A program felelős vezetője

 • Nagy Zoltán, a Századvég Alapítvány oktatási és programigazgatója

 

Ismeretkörök

 • Alapozótárgyak: alkotmánytan, összehasonlító politológia, bevezetés a politikaelméletbe és a társadalomkutatásba, marketing és PR-elmélet.
 • Speciális, szakmai ismeretek: stratégiai gondolkodás, politikai marketing/politikai PR, marketing és közvélemény-kutatás, szociálpszichológia, kampánystratégiák, szövegírás/beszédírás, média és politika, műsorpolitikák/politikai műsorok.

 

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése: politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak.

A három féléves képzést sikeresen elvégzők a záróvizsga letétele és a diplomadolgozat megvédése után a Budapesti Metropolitan Egyetem politikai kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési oklevelét kapják kézhez.

Az oklevél kiadásának feltétele legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

 

A képzés időtartama: 3 félév, összesen 180 kontaktóra.

Oktatási napok: szombatonként egész nap.

A képzés díja: 230.000 Ft/félév

A jelentkezés on-line jelentkezési lapon keresztül történik.

A jelentkezéseket a regisztrációs díj beérkezésének sorrendje alapján bíráljuk el.

Az oktatás helyszíne: Századvég Politikai Iskola, Budapest III. ker., Hidegkuti Nándor u. 8–10.

 

Előfeltételek

 • a szakirányú továbbképzésre mindazon egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően megszerezték;
 • kitöltött online jelentkezési lap.
I. félév
TANTÁRGY ÓRASZÁM
Alkotmánytan 15
Összehasonlító politológia 15
Bevezetés a politikaelméletbe és a társadalomkutatásba  15
Marketing- és PR-elmélet 15
Összesen: 60
   
II. félév
TANTÁRGY ÓRASZÁM
Stratégiai gondolkodás 15
Szociálpszichológia 15
Politikai marketing/politikai PR 15
Marketing és közvélemény-kutatás 15
Összesen: 60
   
III. félév
TANTÁRGY ÓRASZÁM
Kampánystratégiák 15
Média és politika 15
Szövegírás/beszédírás 15
Műsorpolitikák/politikai műsorok 15
Összesen: 60

VEZETŐ OKTATÓK


Antal Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának egyetemi docense;

Deák Gábor, független stratégiai marketing szakértő;

Franczel Richárd, jogász, politológus, az ELTE ÁJK és a Bibó István Szakkollégium oktatója;

Kisantal Gyula, független marketingkommunikációs szakértő;

Kisházy Gergely, szervezetpszichológus, politikai kommunikációs szakértő, a MET oktatója, politikusok és szervezeti vezetők személyes tanácsadója;

Kiszelly Zoltán, politológus, a Kodolányi János Főiskola docense;

Kocsis Miklós, a PTE-ÁJK docense, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet megbízott igazgatója

Merkovity Norbert, politológus, a politikai kommunikáció kutatója, az SZTE ÁJTK és az NKE ÁKK oktatója;

Perlaky-Papp József, a MET docense, pr stratéga, politikusok és vállalatvezetők személyes tanácsadója;

Pillók Péter, a Századvég Alapítvány Társadalomtudományi Kutatócsoportjának vezetője, igazgatóhelyettes, a PPKE BTK Szociológiai Intézetének egyetemi adjunktusa, tanszékvezető;

Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa

Stumpf István, a Századvég Alapítvány alapítója, Magyarország Alkotmánybíróságának bírája;

Szabó Andrea, az ELTE ÁJK egyetemi adjunktusa, az MTA TK PTI osztályvezetője, tudományos főmunkatársa.