MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZETA Migrációkutató Intézet Magyarország legjelentősebb agytrösztje, a Századvég Alapítvány, valamint hazánk legsikeresebb közép- és felsőfokú elitképző intézménye, a Mathias Corvinus Collegium által közösen alapított tudományos műhelyként 2015 szeptemberében kezdte meg működését.


Az Intézet célja

  • A térségünket érintő migráció jelenségének összetett szempontrendszer szerinti kutatása, érvényre juttatva az interdiszciplináris igényű elemzések készítésének követelményeit;
  • A mindenkori migrációs mozgások kiváltó okainak, valamint európai és hazai következményeinek feltérképezése;
  • Hozzájárulás a migrációkutatás tudományos eredményeinek gazdagításához;
  • A hazai szakpolitikai döntéshozatali folyamatok támogatása;
  • A szakértői vélemények közérthető formában történő publikálása és a társadalom tagjai felé történő közvetítése;
  • Továbbá mindezen célok szolgálatában kiterjedt nemzetközi kapcsolati rendszer létrehozása.

Az Intézet emellett kiemelt figyelmet kíván fordítani a legfontosabb származási, tranzit és célországok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetének tanulmányozására, a tagállami és uniós migrációs politikák jogi és fejlesztési vetületeire, továbbá a bevándorlás biztonságpolitikai összefüggéseinek vizsgálatára, amely prioritásokat jelenlegi személyzeti struktúrája is tükrözi.