KÜLDETÉSA Századvég Alapítvány több mint húsz éve a magyarországi rendszerváltozásban aktív szerepet vállaló fiatal generáció szellemi arculataként jött létre. A kezdetben lap-, és könyvkiadásra, valamint oktatásra vállalkozó alapítvány elsősorban a magyar progresszió értékeinek és az európai fejlődés mintáinak bemutatására törekedett.


Az alapító nemzedék fontos szerepet játszott a demokratikus magyar jogállam és piacgazdaság alapjainak létrehozásában. Magyarországnak ma is szüksége van felkészült, az országot és az európai folyamatokat ismerő, azokat értelmezni tudó fiatal szakemberekre. A kormányzati döntések ugyanis egyre összetettebbekké válnak, így azok a kutatások, amelyek a döntések társadalmi feltételeit elemzik nélkülözhetetlenek a sikeres nemzetstratégia kialakításában. Ezért az Alapítvány küldetése, hogy a stratégiai jelentőségű kérdések megoldásában segítséget tudjon adni a képzés, a tájékoztatás, a kutatás és a nemzetközi kapcsolatépítés területein kifejtett tevékenységével.