RÓLUNK


A Civil Központ Hálózat

A 2012. július 1. óta, immár több mint 8 éve működő civil közösségi szolgáltató központ (korábbi nevén civil információs centrum) hálózat a civil szervezetek működésének szakmai támogatása érdekében tevékenykedik. Az ország tizenkilenc megyéjében és Budapesten működő civil központok elsősorban maguk is civil szervezetek, melyek térítésmentesen nyújtanak szolgáltatásokat a térségbeli civil szervezeteknek, valamint a velük együttműködő gazdasági és (ön)kormányzati szereplőknek. A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózatát a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter (a Miniszterelnökséget vezető miniszter) működteti és ellenőrzi. Feladataikat a civil törvény rendelkezései, illetve a Miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás alapján látják el.

Központunk a civil szektort érintő kérdésekkel kapcsolatosan igyekszik naprakész infokommunikációs, valamint igény esetén érdekképviseleti tevékenységet végezni, Facebook oldalunkon pedig naponta frissülő híreket és forrásszerzési lehetőségeket találhatnak az érdeklődők. Ezen kívül személyes és csoportos tanácsadásokat, fórumokat, interaktív előadásokat, képzéseket és fejlesztő tréningsorozatokat szervezünk a civil szervezeteket érintő éppen aktuális, vagy olyan témákban, melyekre rendszeresen igény mutatkozik.

Speciálisan a civil szektor számára kifejlesztett képzéseink és workshopjaink célja kettős: egyrészt olyan oktatási program kidolgozása és folyamatos frissítése a cél, mely rövidtávon is építi a szervezetek vezetőinek és aktív tagjainak ismereteit, és a gyakorlatban is használható tudást ad. Hosszú távon pedig szemléletformáló, attitűdalakító és attitűdfejlesztő szerepe révén azt segíti elő, hogy a civil szervezetekben egyre több jól képzett, motivált és kreatív gondolkodású szakember dolgozzon, illetve a fiatalabb generáció is helyet találjon a szférában.


 

 


SZAKTANÁCSADÁS


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ tanácsadási tevékenysége (telefonon, személyesen és online) az alábbi területeken érhető el:

Jogi, közhasznúsági tanácsadásunk keretében a hatályos törvényeknek megfelelő, gyakorlatban is használható válaszokat adunk a civil szervezet nyilvántartásba vételekor, az alapító okirat módosításánál, változásbejegyzésnél, megszűnésnél, törlésénél, a közhasznúság meg-, illetve visszaszerzésénél és az általános jogszerű működés fenntartása közben felmerülő kérdésekben, segítünk a jogi nyelvezet megértésében, a civil eljárások folyamán fellépő technikai problémák megoldásában.

Pénzügyi, könyvviteli, adózási tanácsadásunk keretében elsősorban a beszámolási és bevallási kötelezettségekhez (pl. éves beszámoló, KSH adatszolgáltatás, a kiutalt 1% felhasználása) kapcsolódó kérdésekre; az adományokkal, munkavállalókkal, önkéntesekkel és a civil szervezetek tevékenységeivel kapcsolatos pénzügyi elszámolások elkészítése folyamán felmerült problémákra, illetve az új adatvédelmi rendelettel kapcsolatos kérdésekre válaszolunk.

Pályázati és forrásteremtési tanácsadásunk keretében elsősorban a NEA pályázatok beadásával, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatban nyújtunk segítséget és ajánlunk praktikus megoldásokat, de bármilyen pályázattal kapcsolatos kérdésre megpróbálunk választ találni, valamint gyakorlati tanácsokkal segítjük a szervezeteket a forrásszerzés, forrásteremtés, önkéntesség, adományszerzés területén is.

Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadásunk keretében a résztvevők megtanulhatják a szervezetük és a missziójuk kompakt definiálását, a tudatos kommunikációt és a hatásos marketinget, különböző adományozási stratégiák kidolgozását.

Magyar – külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése online elérhető szolgáltatás társszervezetünk, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségével együttműködésben.

 


Hírlevélküldő listánkra a linken található kérdőív kitöltésével jelentkezhet.

A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ továbbra is csak saját ingyenes képzéseivel és programjaival kapcsolatos meghívók, kutatási kérdőívek, havi hírlevelek és a civil szervezetek számára fontos értesítők küldésére használja fel az Ön email címét, azokat a NEA-CKSZK pályázat háttérdokumentációjaként elkülönítetten tárolja, harmadik félnek nem adja át.

A személyes elérhetőségeinek, illetve email-címének törlését a hírlevélküldő listánkról és az adatbázisunkból a  budapesticivil@budapesticivil.hu-ra, vagy a  hollo.eszter@budapesticivil.hu-ra írt levélben kérheti. A személyes adatainak védelmével kapcsolatos információkért és panaszkezelésért Holló Eszterhez fordulhat a fenti email címeken vagy a +36 20 445 4105 telefonszámon.

A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító számú pályázat keretében.