JOGSZABÁLYOK, HASZNOS LINKEK


Az alábbiakban igyekeztünk összegyűjteni azon hatályos jogszabályokat, hasznos oldalakat, amelyek segítségül szolgálhatnak a civil szervezetek számára mindennapi ügyintézésükhöz. (Az alábbi lista nem teljeskörű! Javasoljuk, hogy az egyes jogszabályok pontos megismeréséhez mindig olvassák el az érintett jogszabályokat.)

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil törvény vagy ECTV)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.361245

 

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (CNYTV)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139831.348572

 

2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199413.331994

 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146590

 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142946

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143944

 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600479.kor

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096

 

2016. évi LXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600077.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94916

 

A 2000. évi C. törvény a számvitelről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV

 

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600126.tv

 

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116679

 

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202105.377429

 

2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1700076.TV

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

HASZNOS LINKEK


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító számú pályázat keretében.