PÁLYÁZATI KÉRDÉSEK


KÉRDÉS
Hol és hogyan tudunk idén pályázatot benyújtani?

VÁLASZ
A pályázatokat 2020-tól a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani, ahova előzetesen regisztrálni szükséges.

 

KÉRDÉS
Hol érhető el a NIR?

VÁLASZ
A NIR-t a www.bgazrt.hu oldalon (a NIR belépési pontra kattintva), vagy közvetlenül a https://nir.bgazrt.hu/bga/ oldalon keresztül lehet elérni.

 

KÉRDÉS
Hol találhatóak meg a kiírásokhoz, a támogatói okirat kibocsátásához, vagy az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok?

VÁLASZ
A NEA működésének nyilvánossága érdekében a miniszter a Civil Információs Portál (CIP) keretein belül internetes honlapot működtet. A CIP-en keresztül (az alábbi linken) minden szükséges dokumentum (pl.: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), Elszámolási útmutatók, dokumentumsablonok támogató okirat kibocsátásához, lemondáshoz és elszámoláshoz) elérhető:

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/dokumentumtar/index.html

 

KÉRDÉS
Szükséges-e a NIR-be feltölteni a számviteli beszámolót?

VÁLASZ
Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető(ek) és megnyitható(ak) a megfelelő beszámolók, akkor nem szükséges azokat a NIR-be is feltölteni.

 

KÉRDÉS
A NEA pályázatoknál be kell írni, hogy kapott-e a szervezetünk deminimis támogatást. Kérdésem, hogy az SZJA 1% -ok, valamint a korábbi NEA pályázatokon nyert támogatás annak minősülnek-e?

VÁLASZ
Sem az SZJA 1%, sem a NEA pályázatok nem minősülnek deminimis támogatásnak. A deminimis támogatás tényét minden esetben feltüntetik a vonatkozó támogatási szerződésben, így ha volt kérdéses támogatása az elmúlt időszakban a szervezetnek, érdemes elővenni a támogatási szerződéseket/okiratokat, és abban megnézni, hogy az adott támogatás deminimisnek minősül-e vagy sem.

Deminimis fogalma, jelentése: magyarul „csekély összegű támogatásként” találhatjuk meg, ami az Európai Uniótól kapott támogatási forma, mely elsősorban üzleti tevékenységek támogatására vonatkozik (pl.: telephelyfejlesztések, bértámogatás, képzések támogatása stb.), de előfordulhat civil szervezetek számára nyújtott támogatásokban is (pl.: Garancia Program keretében kapott bértámogatás, társadalmi szervezetek vállalkozási tevékenységének fejlesztését célzó kiírások stb.).

 

KÉRDÉS
A NEA támogatási szerződés végén a pénzügyi ellenjegyzést ki írja alá?

VÁLASZ
A pénzügyi ellenjegyzést az Alapkezelő végzi, ezzel a pályázónak nem kell foglalkoznia.

 

KÉRDÉS
Ma jár le a 8 napos határidő, amin belül el kell juttatni az alapkezelőhöz az aláírt szerződést/dokumentumokat. Vigyem be személyesen, vagy elég, ha postán ajánlottan feladom?

VÁLASZ
Postai úton megfelelő feladni a levelet, hiszen a postai ellenőrzőszelvényen bizonyíthatóan rajta lesz a dátum, hogy időben teljesítették a megadott feltételeket.

 

KÉRDÉS
Mi számít térítésmentes hozzájárulásnak? Hogyan számolható el? Mit kell róla tudni? Szükséges önrész biztosítása a pályázathoz?

VÁLASZ
A NEA aktuális kiírásaiban már egyáltalán nem szükséges önrész, és ezzel együtt térítésmentes hozzájárulás biztosítása a pályázatok megvalósulásához. A pályázati űrlapokon ezek jelölésére, beírására sincs lehetőség, ezért semmilyen formában sem kell ezzel már foglalkoznia a pályázónak sem a megvalósítás, sem a beszámolás időszakában sem.

 

KÉRDÉS
Mit takar az arányos csökkentés kifejezés?

VÁLASZ
Az arányos csökkentést a projekt terhére elszámolandó költségek esetén szokták alkalmazni, amikor a pályázat nyer, de csökkentett támogatási összeggel. Ez annyit jelent, hogy a pályázott összegből kevesebbet ítélnek meg, ilyenkor pedig az összes költségvetési sort a megítélt, és az igényelt támogatás arányában automatikusan csökkentik. A költségek szöveges leírórészeit azonban nem változtatják, ezeket a szerződéskötést követő első lehetséges alkalommal érdemes módosítani, hogy a megvalósítás folyamán ne legyen probléma.

 

KÉRDÉS
A NEA-n pályázható összeg minden évben ugyanannyi vagy változó összegű?

VÁLASZ
Minden évben változhat a minimum és a maximum összeg, amire pályázni lehet. A maximálisan igényelhető támogatás mértékét minden évben a kollégiumok határozzák meg.

 

KÉRDÉS
A NEA által meghirdetett és megnyert pályázat esetében a megnyert összeg átcsoportosítására van-e lehetőség?

VÁLASZ
Átcsoportosításra módosítási kérelem benyújtása formájában a támogatási időszakban korlátlan mennyiségben van lehetőség. Ilyen kérelmet elektronikusan lehet benyújtani, megfelelő indoklással, de ezeket nem szükséges ajánlatokkal, szerződésekkel alátámasztani, dokumentumok csatolására ugyanis nincs lehetőség. A költségek közötti átcsoportosításoknak az alábbi szabályai vannak: csak azokra a sorokra lehet átcsoportosítani támogatást, mely szerepel a költségvetésben, új költségvetési sor megnyitására tehát nincs lehetőség, továbbá kötelező módosítási kérelmet benyújtani, ha a fősorok (A, B és C költségnemek teljes összegei) 10%-ot meghaladó mértékben változnak bármely irányba. Az egyes alsorok között (Pl.: A1 és A2 között) az átcsoportosítás korlátlan mértékű lehet, azt elégséges a beszámolás keretében felvitt számlákkal jelezni. Ennek ellenére a költségek átcsoportosítását célszerű jelezni a támogatáskezelő felé még akkor is, ha az nem éri el az útmutatóban megjelölt 10%-ot!.

 

KÉRDÉS
Lehet-e több kiírás keretében is pályázatot benyújtania egy szervezetnek?

VÁLASZ
Azon civil szervezetek, amelyek az összevont pályázati kiírások keretében (NEAO-KP-1-… kategóriák) pályázatot nyújtottak be, az egyszerűsített pályázati kiírás (NEAG-KP-1-… kategóriák) keretében pályázat benyújtására már nem jogosultak.

A fentiekre való tekintettel a pályázati kiírások megjelenésekor szükséges eldöntenie a szervezeteknek, hogy melyik kiírás (azon belül melyik kategória) keretében nyújtanak be pályázatot.

Az egyszerűsített vagy összevont pályázat mellett azonban van lehetőség normatív pályázat beadására is.

 

KÉRDÉS
NEA pályázaton nyert pénz felhasználásakor a közbeszerzés vonatkozik-e a szervezetre, és amennyiben igen, milyen gyakorlati, konkrét módon?

VÁLASZ
Összegszerűség okán nem vonatkozik a civil szervezetre.

 

KÉRDÉS
A pályázat pénzügyi bizonylatainak záradékolását szükséges-e könyvvizsgálónak igazolnia?

VÁLASZ
Nem kell könyvvizsgálónak igazolnia, elegendő, ha a záradékolt számlák másolatát a törvényes képviselő hitelesíti.

 

KÉRDÉS
Egy alapítvány kurátoraként önkéntes szerződéseket szeretnék kötni az önkénteseinkkel, akiknek szeretnék utazási költségtérítést és önkéntes hozzájárulást is fizetni. Tudnának segíteni egy ilyen szerződés megszövegezésében?

VÁLASZ
Az önkéntes szerződéseknek nincs meghatározott formája, az alábbiakra azonban érdemes odafigyelni:

- szerepeljen benne az adott önkéntes néhány személyes adata, ami alapján beazonosítható (itt figyelni kell a GDPR betartására az önkéntes személyes adatainak a további tárolása és felhasználása kapcsán, ezt akár bele is lehet építeni a szerződésbe, vagy külön nyilatkoztatni kell az önkéntest, hogy beleegyezik az adatai meghatározott célokra történő felhasználásáról)

- mindenképpen szerepeljen benne, hogy az önkéntes mikor, hol és milyen munkát végez (köthető olyan szerződés is, ami határozott idejű, konkrét projektre szóló – ez ajánlott, ha a költségtérítést, hozzájárulást valamilyen pályázati / költségvetési támogatás terhére szeretnék neki kifizetni, de lehet például csak általános szövegű keretszerződést is kötni, ez az elvégzendő munkától és a finanszírozási kerettől függ, illetve attól is, mi a szervezet célja, amiért mindenképp szükségét látja az önkéntes szerződés megkötésének)

- önkéntes hozzájárulás adható (adó- és járulékmentesen), de nem lehet magasabb összegű az éves szinten egy önkéntesnek adott pénzjutalom, mint a minimálbér havi összegének 20%-a

- ha utazási költségtérítést adnak, és azt pályázati keret terhére szeretnék később elszámolni, figyeljenek oda, hogy az adott pályázattal összhangban legyen az, amit a szerződésben leírtak

Továbbá fontos azt is kiemelni, hogy kizárólag közérdekű önkéntesség keretében számolhatók el az önkéntesekhez kapcsolódó költségek, amihez szervezetüknek megfelelő regisztrációval kell rendelkeznie. Amennyiben ilyen regisztrációval ne rendelkeznek, az alábbi linken található leírások alapján ezt egyszerűen megtehetik:

http://www.civil.info.hu/web/guest/bejelenteshez-szukseges-urlap

 

KÉRDÉS
A Visegrádi Alap-os pályázatok keretében lehet-e partner egy iskola vagy egy színház?

VÁLASZ
A pályázó szervezethez hasonlóan partner szervezet sem lehet olyan szervezet, amelyik közvetlenül az állami költségvetésből részesül támogatásban, vagyis oktatási és kulturális intézmények, minisztériumok, nagykövetségek, stb.

 


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító számú pályázat keretében.