ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG


KÉRDÉS
Hol található meg a közérdekű önkéntességgel kapcsolatos adatlap?

VÁLASZ
A http://kot.emmi.gov.hu/internetes oldalon.

 

KÉRDÉS
Milyen címre kell elküldeni az adatlapot?

VÁLASZ
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Ifjúságügyi Főosztály sk, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Telefon: +36-1-795-5429

 

KÉRDÉS
Postai úton vagy elektronikusan is el lehet küldeni az adatlapot?

VÁLASZ
Postai úton kell megküldeni a fenti címre.

 

KÉRDÉS
Milyen dokumentumokat kell csatolni az adatlaphoz?

VÁLASZ
A csatolandó dokumentumokról a 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdése, , illetve a Civil Információs Portálon található kitöltési útmutató nyújt információt. Kitöltési útmutató a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére szolgáló adatlaphoz: https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok/kozerdeku-onkentesseg/kitoltesi-utmutato

 

KÉRDÉS
Hol tudja megnézni a szervezet, hogy regisztrálva van-e már?

VÁLASZ
A http://kot.emmi.gov.hu/ internetes oldalon lehet keresni a szervezet egyes adatai (neve, adószáma, regisztrációs száma stb.) alapján.

 

KÉRDÉS
Az önkéntes hozzájárulás mértékét (hasonlóan a munkabérhez) kell-e szerepeltetni az önkéntessel kötött szerződésben?

VÁLASZ
Az önkéntes hozzájárulás fogalma hivatalosan nem létezik, mivel az önkéntesség éppen azt jelenti, hogy az a munkavégzés, amivel az önkéntes az adott szervezet tevékenységét segíti, ellenszolgáltatás nélkül történik. 1 önkéntesnek 1 évben 1 alkalommal adható adómentesen jutalom (az aktuális éves minimálbér maximum 20%-áig terjedő összegben). A kifizetés előtt az önkéntesnek nyilatkoznia kell, hogy más szervezettől kapott-e már ilyen juttatást. Ha már máshol, más szervezetnél kapott ugyanis ilyen jutalmat, akkor a további kifizetés már adó- és járulékköteles. A jutalmat tehát előre kikötni nem lehet, az utólag adható az önkéntesnek, ha a tevékenységével elégedett az őt foglalkoztató szervezet.

 

KÉRDÉS
Mi számít tartós adományozásnak?

VÁLASZ
A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal a kivétellel, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. [Civil tv. 2. § 27. pont]

 

KÉRDÉS
Az adományok magánszemélytől való fogadásának milyen adminisztratív kötelezettségei vannak az adományok felhasználásáról való beszámoláson felül. (Ha valaki utal vagy befizet egy összeget, milyen dokumentumokat kell megőriznünk, illetve az adományozónak átadnunk, ha van ilyen.)

VÁLASZ
Az adománygyűjtéssel kapcsolatos szabályokat mind tartalmazza a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. Az adományozóval lehet adományozási szerződést kötni (ha az adomány nagy összegű, ezt csak akkor szokták), a bizonylatolás pedig úgy történik, ahogy a szervezet többi bevételénél, a hatályos számviteli törvények szerint (erről egyeztessenek a könyvelőjükkel). Adománygyűjtő urna vagy anonim adományozás a következőképp történhet: az adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőládának zártnak kell lennie, mégpedig oly módon, hogy az adomány elhelyezhető legyen benne, ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy más adomány ne legyen kivehető felnyitás nélkül. A gyűjtőládán fel kell tüntetni az adománygyűjtő szervezet nevét, valamint elérhetőségét. A gyűjtőláda felnyitásakor az adománygyűjtő szervezet erre feljogosított legalább kettő képviselőjének jelen kell lennie. A felnyitáskor a képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, az abban talált adomány mennyiségéről (címletek szerint, vagy leltár szerint), ezt követően gondoskodnak az adományozott szervezet könyveibe történő bejegyzéséről. Természetbeni adomány gyűjtésére szolgáló, nehezen mozgatható gyűjtőláda esetén a leltárat a gyűjtő szervezet székhelyén vagy telephelyén is fel lehet venni.

Adományszervezés, adománygyűjtés interneten és telefonos adománygyűjtő számokon keresztül is megvalósítható.

 

KÉRDÉS
Több szervezetnél láttuk, hogy rendezvényeken támogatói jegyet árulnak, több kategóriában. Ennek milyen adminisztratív feltételei vannak?

VÁLASZ
A támogatói jegy pontosan úgy kezelendő, mint a „sima” belépőjegy, tehát termék értékesítés ÁFA-tartalommal, bárhogy nevezik.

 

KÉRDÉS
Van-e az adományoknak bármilyen adóvonzata, be kell-e jelenteni őket bármilyen szerv felé?

VÁLASZ
Nincsen, az adomány minden esetben adómentes. Csak azt kell bejelenteni, ha a szervezet külföldről kap támogatásokat (Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy adóévben 7,2 millió Ft értékű, közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban részesül. Ennek a szabályait a 2017. évi LXXVI. törvény tartalmazza).

 

KÉRDÉS
Ha egy magánszemély támogatást nyújt egy szervezetnek (a támogatás határozott ideig, de részletekben történik), de idővel valami oknál fogva megtagadja a teljes támogatás kifizetését, akkor a szervezet követelheti-e a magánszemélytől a támogatási szerződés alapján még fennmaradó összeget?

VÁLASZ
Ha tartós adományozási szerződést kötöttek, akkor követelhető a fennmaradó összeg, egyébként nem. A szerződés felmondása/felbontása ügyében a Ptk. szerint kell eljárni.

 

KÉRDÉS
Egyesületünk számára támogatást nyújtana egy gazdasági szervezet, aki szabad felhasználásra adná a pénzbeli támogatást. A velük kötött szerződés tartalmazná az összeget és a beszámolás módját. Problémát jelent-e, ha a szerződés melléklete tartalmazza azt, hogy a támogató logóját és rövid bemutatkozását feltüntetjük egyesületünk weboldalán? Semmiképpen nem szeretnénk, hogy ne feleljünk meg a támogatói/adományozói szerződés fogalmának és esetleg tévesen "vállalkozási" tevékenység legyen belőle.

VÁLASZ
Csak a támogató megnevezése és tevékenységére utalás nem minősül reklámnak, pl: "OTP Bank Nyrt, a magyar bank" szlogen, ahol a név és a tevékenység van csak megnevezve. Azonban ha a szerződésben konkrétan lefektetik a támogatott bemutatkozását, web oldalának hivatkozását, stb-t, az már értékesített szolgáltatásnak (reklámnak) minősül.


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító számú pályázat keretében.