ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – CIC


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központtal kapcsolatosan

A Miniszterelnökség által kiírt pályázatot elnyerve a Századvég Politikai Iskola Alapítvány kapta a „Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ​” címet a 2020-2022. évekre. A Civil Központ Infotv. 52. §-ában rögzített feladatainak hatékony teljesítése érdekében bizonyos esetekben személyes adatok kezelésére kerülhet sor. Az ennek keretében a Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ birtokába jutott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja az érintettek számára:

Az Adatkezelő adatai:

Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Kapcsolattartó: Holló Eszter Vanda
Telefon: +36 1 479 5297
E-mail: budapesticivil@budapesticivil.hu

A kezelt adatok köre:

  • A Civil Központ rendezvényein részt vevő (érintett) neve, az általa képviselt szervezet neve, valamint a résztvevő e-mail elérhetősége, telefonszáma;
  • A Civil Központ hírleveleivel valamint rendezvényeivel kapcsolatos levelezőlistára jelentkezés esetén az érintett e-mail címe;
  • A Civil Központ jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyes adatok: a hatóságok nyilvános adatbázisaiból vagy a szolgáltatások teljesítésének eredményéből származó elérhetőségek (név, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az adatkezelés jogalapja a Civil Központ jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése illetőleg az érintett hozzájárulása. Célja a Civil Központ ingyenes képzései és egyéb programjai hirdetése, valamint hírlevelek kiküldése érdekében kapcsolattartás, kutatás.

Az adatkezelés a fent említett célok eléréséig, illetőleg a Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ​ cím megtartásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időtartamig áll fenn.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF annak közzétételétől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

Budapest, 2020. július 1.


A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ​ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulnak meg a CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító számú pályázat keretében.