Századvég-kutatás: Az Európai Unió minden országára jellemző, hogy inkább a családtámogatást választanák a migrációval szemben


A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és a Századvég Alapítvány közös online konferenciát tartott, ahol az Európa Projekt család kérdéskör kutatási eredményeit mutatták be.  A kutatásból egyértelműen és világosan kiderül, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Európa többi országában is fontos a család intézménye, és a megkérdezettek többsége szerint a kontinens népesedési problémáját nem bevándorlással, hanem a születendő gyerekek számának növelésével kell megoldani. A konferencia nyitóbeszédét Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter tartotta. 


Novák Katalin külön megköszönte a Századvégnek a kutatással kapcsolatos munkáját, fontos visszajelzésnek nevezve azt. A miniszter szerint a válaszokból megtudhatjuk, hogy miként gondolkodnak az Európai Unióban (illetve az Egyesült Királyságban, Svájcban és Norvégiában) a családokat érintő legfontosabb értékrendbeli kérdésekről. 

Novák szerint az eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon is, de általában az EU-ban családközpontú a gondolkodás. Ezért is fontos, hogy a magyar kormány is családközpontú politikát folytat, melynek sorolta az elemeit, mint pl. az Alaptörvény és a különböző jogszabályok családokat védelmező rendelkezései, a családokat támogató adózási rendszer, az otthonteremtési támogatás vagy a bölcsődék építése. 

A miniszter kitért arra is, hogy az európai emberek számára is fontos a saját tulajdonú otthon, Magyarországon azonban különösen, tíz magyar emberből kilenc válaszolt igennel a feltett kérdésre. 

Novák Katalin harmadik gondolatként azt fogalmazta meg, hogy az Európai Unió minden országára jellemző, hogy inkább a családtámogatást választanák, mint a migrációt. A magyar kormány reagál erre az igényre, azonban ez nincs mindenhol így.  

A magyar kormány továbbra is azért fog dolgozni, hogy jó legyen Magyarországon családot alapítani - közölte a miniszter.

Barthel-Rúzsa Zsolt, a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Kuratórium elnökhelyettese köszöntőjében elmondta, hogy a jelenlegi téma egy hatalmas kutatás kicsi, de nagyon fontos része. Az volt a cél, hogy feltérképezzék az európai polgárok véleményét a jövőre vonatkozóan, arról, hogy mit gondolnak a népesedési kihívásokról. Országonként ezer, összesen 30 ezer ember véleményét összesítették.

Beszélt a világban való változásokról is, arról, hogy a koronavírus-járvány új kihívásaira megoldást kell találni. Mint mondta, Brüsszelnek meg kell hallania az emberek hangját, el kell döntenie, hogy a népesedési kihívásokra a migrációval vagy a családtámogatással válaszol. Úgy fogalmazott, hogy kiállunk a hagyományos értékek mellett, melyet nem adunk fel, nem adjuk fel közös identitásunkat. Hiszünk abban, hogy a józan ész képes felemelkedni, és a józan ész győzelméhez szeretnének hozzájárulni ezzel a kutatással. 

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke is nagy köszönetet mondott a Századvégnek a kutatásért, melyből kiderül, hogy mennyire tartják fontosnak a családot, családi értékeket Európában.

Az adatokból egyértelműen és világosan látszik, hogy a magyarok az egyik leginkább családcentrikus nemzet. Mi magyarok elkötelezettek vagyunk a családok támogatása és megerősítése mellett - mondta, míg a listák végén a skandináv és a Benelux államok találhatók. Ezek az eredmények teljesen visszaköszönnek az Eurostat adataiban is. A családközpontúság tehát Európának ezen a féltekén sokkal inkább jellemző a KINCS elnöke szerint.

Fűrész Tünde elmondta azt is, hogy 2010 óta Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a termékenységi arányszám. Házasságkötésekben is az élvonalban vagyunk, majdnem megduplázódott  az számuk, míg pl. Hollandiában 15 százalékkal csökkent. Novák Katalinhoz hasonlóan Fűrész is megemlítette, hogy Magyarországon 10 emberből kilencnek fontos vagy nagyon fontos a saját otthon.  

Mint mondta, a gyermektelen, egyszemélyes háztartások részaránya 18,7 százalékkal nőt 2010 óta az Európai Unióban, Magyarországon azonban családban élni egyre népszerűbb és gyakoribb. Jó útnak nevezte azt, hogy a családok támogatását és megerősítését tűzte zászlajára a kormányzat. 

Pillók Péter, a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Társadalomtudományi Kutatócsoport igazgatója mutatta be a konkrét számadatokat. Elmondta, hogy ez az összetett és komplex kutatás ötödik alkalommal, a kormány megbízásából készült el. A cél az volt, hogy Európa-szerte megismerjék országonként és összesítve is a véleményeket az aktuálpolitikai tendenciákról. A kérdéseket összesen 30 országban tették fel, az Európai Unió 27 országában, illetve az Egyesült Királyságban, Svájcban és Norvégiában.

Az ideális gyerekszám témakörében Magyarország a leginkább családbarát ország, a legnagyobb arányban nálunk vannak, akik akár a három gyereket is ideálisnak tartanának. Az unió többi országában a többség két gyereket tart ideálisnak.

A család fontosságának témájában a magyar megkérdezettek 90%-a válaszolta azt, hogy nagyon fontos, de szinte mindenhol az elsöprő többség inkább fontosnak vagy nagyon fontosnak nevezte.

Arra a kérdésre, hogy az egyes országok inkább a belső erőforrásokra támaszkodjanak és a helyi családokat támogassák a bevándorlás helyett, inkább igennel válaszolt a többség. Magyarországon, a V4-ek körében és a volt szocialista országok esetében egyértelmű, hogy inkább egyetértenek ezzel a felvetéssel, de az Európai Unió alapító országaiban és a XX. századi csatlakozók körében 21% már nem ért egyet ezzel.

Rákérdeztek a népességcsökkenés problémájára is, mely szerint a migráció helyett a születendő gyerekek számát kellene növelni. Összeurópai szinten 57% egyetért ezzel az állítással, de pl. az Írországban vagy az Egyesült Királyságban megkérdezettek közül már többen nem értettek egyet ezzel a felvetéssel.

További kérdésfelvetéseket is részletezett Pillók Péter, melyből az derül, hogy a családok, nagycsaládok és fiatalok támogatása Magyarországon, a V4-ek és a volt szocialista országok körében fontos, az EU-t alapító államok és a XX. századi csatlakozók körében azonban már nem annyira. 

A családbarát mentalitás erősítése azonban 82 százalék szerint fontos vagy nagyon fontos az Európai Unióban (+ Egyesült Királyság) a válaszadók szerint.

Az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetésre került sor Dr. Molnár Balázs, a KINCS elnökhelyettese, Dr. Pillók Péter, a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Társadalomtudományi Kutatócsoport Igazgatója, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója és Nagy Anna, az Egyszülős Központ elnöke részvételével.

Az online konferencia visszanézhető a KINCS Facebook oldalán.

Forrás: Origo, KINCS, Századvég