SZAKPOLITIKAI KUTATÁS ÉS TANÁCSADÁSA döntéshozók számára a stratégia-alkotás szempontjából nélkülözhetetlenné váltak azok a hatástanulmányok, melyek az egyre összetettebbé váló döntések előkészítését segítik.


A kutatással alátámasztott tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok a legszerteágazóbb szakpolitikai területekre terjednek ki: foglalkoztatáspolitika, innováció, közigazgatás, önkormányzatok, kultúrpolitika, médiapolitika és médiapiac, nemzetközi gazdaságfejlesztés, oktatáspolitika, rend- és honvédelem, szociálpolitika, társadalom-, ifjúság- és esélyegyenlőség politika, informatika és telekommunikáció, környezetvédelem. Emellett egyedi jelleggel meghatározott szakpolitikai kérdésekben is készülnek tanulmányok a városfejlesztéstől egészen a választási rendszer témaköréig. A tematikus közvélemény-kutatások lehetővé teszik, hogy reprezentatív minta segítségével mérhetővé váljanak a társadalmi jelenségek, és a politikai intézkedések társadalmi támogatottsága is kiderül. A jogszabály-előkészítő tevékenység során konkrét szabályozási javaslatok kerülnek megfogalmazásra. A személyes tanácsadás az elemzés eredményeinek prezentálásával és javaslatok megfogalmazásával történik. A szakpolitikai kutatásokon túl a Századvég Alapítványnál olyan jelentős szociológiai kutatások folynak, melyek évtizedes hiányt pótolnak, és arra irányulnak, hogy a magyar társadalom alrendszereinek mélystruktúráit tárják fel.


Századvég Alapítvány - Időskutatás 2018.