PIACKUTATÁS, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA Századvég Alapítvány piac- és közvélemény-kutatási üzletága évente közel kétszáz közvélemény-kutatást készít és publikál a legkülönfélébb társadalmi, politikai és gazdasági témákban.


Az üzletág tevékenysége négy különböző kutatási csoportba sorolható: politikai közvélemény-kutatások, szociológiai kutatások, marketing- és piackutatás valamint médiakutatás. Az egyik legkiemeltebb terület a politikai közvélemény-kutatás, mely nem csupán a médiában látványosan megjelenő párt-erőtér vizsgálatokat foglalja magában, hanem stratégiai és szakpolitikai elemzéseket is. A szociológiai kutatások rendszerint átfogó, komplex módszertanú kutatások, melyek a társadalom működési mechanizmusait vizsgálják. Ezen kutatások között megtalálhatóak az osztályszerkezeti elemzések, ifjúságkutatás, kultúrakutatás és a gazdaságszociológiai elemzések. Az üzletág klasszikus marketing- és piackutatási tevékenységet is végez, melyek közül a különféle imázs-vizsgálatok, elégedettség-vizsgálatok, piacpotenciál-kutatás és a marketingkommunikációhoz kapcsolódó kutatási típusok a leggyakoribbak. A médiaelemzések során jellemzően egy szervezet vagy egy személy eléréssel súlyozott megjelenését vizsgálja meghatározott felületeken vagy a teljes médiában.

A Századvég Alapítvány munkája során a kutatási módszerek széles skáláját alkalmazza a hagyományos kvantitatív, kvalitatív eszközöktől a modern, innovatív technikákig.


A magyarok négyötöde támogatja a kórházak jelenlegi felkészítését a járvány elleni védekezésben

A koronavírus-járvány elleni hatékony védekezéshez elengedhetetlen az egészségügyi dolgozók szakszerű munkája, illetve a kórházak kapacitásának, eszközállományának a járvány által megkívánt mértékű rendelkezésre állása. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban a hazai nyilvánosságban vita alakult ki egyes életmentő eszközök elvárt számáról és a kórházi kapacitások szükséges arányáról, a Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét ebben a kérdésben.

A magyarok többsége támogatja a kormány tervét az érettségi megtartására

Jelentős közéleti vitát váltott ki a kormányzat döntése, miszerint az idei érettségi vizsgákat – számos európai országhoz hasonlóan – megtartják, mégpedig – bizonyos indokolt kivételektől eltekintve – írásban, és a tervek szerint májusban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) koordinált szabadságkivétellel kívánja meghiúsítani a szóban forgó vizsgákat, míg az ellenzéki erők közös közleményben bírálták a kormány említett döntését. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét a kérdésben.

A magyarok a politikai viták félretételét várják Brüsszeltől

Az elmúlt hetekben a magyar koronavírus-törvény a brüsszeli balliberális politikai erők célkeresztjébe került: az Európai Parlament elnöke, David Sassoli levélben fordult a Bizottsághoz a szóban forgó jogszabály vizsgálata érdekében, míg a testület LIBE bizottsága közleményben kritizálta az említett törvényt. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyar lakosság a koronavírus-járvány által előidézett rendkívüli helyzetben milyen elvárásokat támaszt a brüsszeli politikusokkal szemben.

Koronavírus-járvány: a magyarok többsége a gazdaságvédelmi intézkedések mellett áll

A koronavírus-járvány megkérdőjelezhetetlen hatással van a gazdaság különböző területeire, ezért a kormányzat az elmúlt időszakban számos intézkedést hozott a gazdaság védelme, a munkahelyek megőrzése, és a munkavállalók, illetve nyugdíjasok megsegítése érdekében. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét a kormány egyes gazdasági intézkedéseiről.

Koronavírus-járvány: a magyarok háromnegyede egyetért a díjmentes parkolás bevezetésével

Az elmúlt napokban a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben jelentős politikai vitát váltott ki a közterületi parkolás ingyenessé tétele a tömegközlekedés tehermentesítése céljából. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét a kérdésben.

Segélyezés helyett a munkahelyek védelmét várják el a magyarok

A koronavírus-járvány negatív hatásai nem csak a mindennapi élet, hanem a gazdaság különböző területein is szinte az első pillanattól megmutatkoztak. Az elmúlt hetekben az egyik legélesebb politikai vitát az váltotta ki, hogy a munkanélkülivé vált embereket, illetve a tevékenységüket szüneteltetni kényszerülő vállalkozásokat hogyan lehet támogatni: segélyezéssel vagy munkahelyvédelemmel, munkahelyteremtéssel. A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása megvizsgálta, hogy miként gondolkodnak az emberek a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekről és azok kormányzati kezeléséről.

Koronavírus-járvány: elismerés övezi a magyar egészségügyben dolgozókat

A koronavírus-járvány terjedésének lassításában kulcsszerepe van az egészségügyi rendszer helytállásának, az orvosok, ápolók és mentősök áldozatos munkájának. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyarok hogyan vélekednek a hazai egészségügy járványhelyzetben nyújtott teljesítményéről.

A magyarok több mint kétharmada a koronavírus-törvény mellett áll

Nagy vihart kavart a hazai közbeszédben, hogy az ellenzéki pártok az Országgyűlés hétfői ülésén nem szavazták meg a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezéssel, és a veszélyhelyzeti intézkedések fenntartásával kapcsolatos törvényt. A Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét ebben a kérdésben, amelynek aktualitását fokozza, hogy a következő héten a képviselők ismét szavaznak a javaslatról.

Gyors és hatékony intézkedésekkel lassítható a koronavírus-járvány terjedése

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben napjaink egyik legmeghatározóbb kérdése, hogy az egyes országok milyen ütemben hozzák meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Tekintettel arra, hogy e tényező jelentősen befolyásolja a járvány negatív következmények mértékét is, célszerű mélyebben megvizsgálni a világ országainak helyzetét.

Koronavírus-járvány: Politikai viták helyett, nemzeti összefogást várnak a magyarok

Az elmúlt időszakban Magyarország Kormánya számos intézkedést hozott a koronavírus-járvány terjedésének enyhítése, illetve káros következményeinek mérséklése érdekében. Eközben egyes politikai szereplők, NGO-k és online médiumok – a politikai haszonszerzés, vagy a klikk-vadászat reményében – az ízléses vita kereteit túllépve támadták az ország járványügyi politikáját, vonták kétségbe fontos intézkedések megalapozottságát. A Századvég megvizsgálta, hogy a magyar lakosság a kialakult járvány-helyzetre tekintettel hogyan ítéli meg a nemzeti összefogás szükségességét, a politikai és kampányvitákon való túllépés jelentőségét.

Koronavírus-járvány: társadalmi konszenzus alakult ki a rendkívüli intézkedések mögött

A Századvég kutatásából kiderül, hogy a hónap elején mért eredményekhez képest nőtt az aggodalom a magyar lakosság körében a járvány terjedése kapcsán: a megkérdezettek közel háromnegyede (74 százaléka) aggasztónak ítéli a koronavírus terjedését, míg a 25 százalékuk nem tart tőle.

Koronavírus-járvány: a magyarok többsége elutasítja a rémhírek terjesztését

Az elmúlt hetek egyik legmeghatározóbb témája a koronavírus-járvány terjedése. Megfigyelhető, hogy egyes sajtóorgánumok a hiteles tájékoztatás helyett indokolatlanul keltenek pánikot a koronavírussal kapcsolatban, ezért a Századvég megvizsgálta a magyar lakosság véleményét e jelenségről. A felmérés kitért a rémhíreket terjesztő médiumokkal szembeni kormányzati fellépés megítélésére is.

A többség reálisan ítéli meg a koronavírus-helyzetet

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nagy visszhangot váltott ki a közbeszédben a koronavírus-járvány terjedése, a Századvég megvizsgálta, hogy mi a magyarok álláspontja e problémáról, illetve a kormányzat által eszközölt védelmi intézkedésekről.