A többség a menekültügyi kvótarendszer ellen


A lakosság döntő része nem ért egyet azzal az uniós javaslattal, mely a menekültek elosztására vonatkozó kvótarendszer bevezetését irányozza elő a tagországok számára. A többségi vélemény szerint a bevándorlás kezelésének az országok saját hatáskörébe kellene tartoznia. 

Az elmúlt időszakban az európai politikai közbeszéd egyik legfontosabb témája a menekültek ügyének rendezése volt. A bevándorlással kapcsolatos problémák kezelésének jelentőségét kevesen vitatják, a megoldási javaslatok azonban továbbra is nagyon megosztják az európai politikusokat, a menekültügyi szakértőket, és a társadalmat. Az egyik ilyen vitatott javaslat az Európai Bizottság azon elképzelése, miszerint kvótarendszert vezetnének be a menekültek és menedékkérők elosztására az uniós tagállamok között. A tervre eltérően reagáltak az európai politikai vezetők. A Századvég közvélemény-kutatása ezúttal azt vizsgálta, hogy a magyar felnőttkorú lakosság miként vélekedik a menekültügy rendezéséről.

Az eredmények alapján látható, hogy a lakosság érdeklődik a téma iránt és a többség tájékozott is, hiszen a megkérdezettek 83 százaléka hallott az Európai Bizottság fenti javaslatáról.

Az is kiderült, hogy a magyar lakosság döntő többsége (közel kétharmada) nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy a kontinensre érkező menekülteket egy meghatározott kvótarendszer szerint osszák szét a tagállamok között. A válaszadók háromnegyede úgy véli, a tagállamoknak jogukban áll eldönteni, kiket engednek be, vagyis az uniós országoknak vissza kellene kapniuk saját hatáskörükbe a bevándorlási ügyek kezelését.

A kutatás módszertana

A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2015. május 21–26. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.