ELEMZÉSEK, PUBLIKÁCIÓK


Kormányzati tükör 2

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a társadalom nagy része egyetért a pedagógus-életpályamodell bevezetésével. A családi pótlék iskolába járáshoz kötése bevezetésének támogatottsága kiemelkedően magas. A közvélemény-kutatás tanúsága szerint az állampolgárok többsége támogatja a kötelező erkölcstan- vagy hittanoktatás bevezetését és a hallgatói nyilatkozat intézményét. A társadalom jelentős többsége egyetért a dohányzás visszaszorítása érdekében tett lépésekkel és a népegészségügyi termékadó bevezetésével.

Közvéleménykutatás az emberi jogok fontosságáról és ismertségéről Magyarországon

December 10-e az Emberi Jogok Világnapja. Ebből az alkalomból a Századvég Alapítvány közvélemény-kutatást végzett, melyben az emberi jogok fontosságára és ismertségére vonatkozó kérdésekkel szondázta az állampolgárokat.

Időszerű lehet a jogalkotási tehermegosztás újragondolása

Az Országgyűlés elnöke által az elmúlt napokban tett – és vitákat kiváltó – nyilatkozat szerint a jövőben érdemes újragondolni a törvényhozás és az alacsonyabb, rendeleti szintű jogalkotás közötti tehermegosztást. A Századvég Alapítvány szakértői szerint a jövőre megalakuló kisebb létszámú, kizárólagosan főállású képviselőket alkalmazó Országgyűlés és a megújítás előtt álló parlamenti döntéshozatal kézenfekvő lehetőséget kínál ennek a szakmai körökben már régóta hangoztatott problémának a megoldására is.

A jogalkotó az AB döntéseinek 95 százalékát tiszteletben tartotta

A nemzetközi kritikák egy része szerint a magyar Kormány tendenciózusan felülírja az Alkotmánybíróság döntéseit, ezzel pedig sérül a hatalmi ágak közötti egyensúly és a végrehajtó hatalom feletti alkotmányossági kontroll. A Századvég Alapítványnak a 2010-es kormányváltás utáni alkotmánybírósági döntéseket vizsgáló elemzése alapján megállapítható, hogy az azóta megszületett elmarasztaló alkotmánybírósági határozatok 95 százalékát tiszteletben tartotta a jogalkotó, és eleget tett az azokban előírt kötelezettségeinek.

Az új Büntető Törvénykönyv társadalmi fogadtatása

Két hónapja lépett hatályba az új Büntető Törvénykönyv, amely a még 1978-ban elfogadott büntetőjogi kódexet váltotta fel. Az új Btk. több új, a kor kihívásaira jobban reagáló büntetést vezet be (jóvátételi munka, sportrendezvénytől eltiltás), de emellett számos esetben lehetőség lesz a korábbiakhoz képest szigorúbb büntetések kiszabására is. A közvélemény-kutatások szerint a lakosság egyetért ezekkel a változásokkal, amelyek a megkérdezettek szerint érdemben elősegíthetik a állampolgárok biztonságérzetének növekedését is.

A többség szerint igazságtalan a Tavares-jelentés

A Századvég 2013 júliusában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság közel kétharmada hallott a Magyarországról szóló Tavares-jelentésről. A jelentést a témában véleményt formálók többsége igazságtalannak tartja.

Jó kormányzati teljesítmény az árvízhelyzetben

A Századvég 2013 júniusában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság jelentős többsége kedvezően vélekedik mind a kormány és a miniszterelnök, mind a katasztrófavédelem és az illetékes szervek árvízhelyzetben nyújtott teljesítményéről.

Az Orbán-kormány jobban teljesít

A Századvég 2013 májusában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság közel fele szerint a második Orbán-kormány jobban teljesít, mint a 2002 és 2010 közötti szocialista vezetésű kormányok.

Elkészült a külföldi alkotmányjogászok szakvéleménye az Alaptörvény negyedik módosításáról

A héten a Külügyminisztérium nyilvánosságra hozta azt a három – belga, francia és norvég – alkotmányjogász által készített elemzést, amely az Alaptörvény negyedik módosításának valamennyi pontját alapos vizsgálat alá veszi. Az elemzés – noha néhány helyen lát problémákat – egyértelműen megmutatja, hogy az alkotmánymódosítás összhangban van az európai alkotmányossági sztenderdekkel, és ugyan a politikai szereplők természetszerűen használnak ilyen kifejezéseket, jogi szempontból túlzóak voltak azok az állítások, amelyek a demokrácia és a hatalommegosztás végéről beszéltek Magyarországon.

Kell a sport a magyarnak - a tévében

A Századvég Alapítvány kutatást végzett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a magyar felnőtt korú lakosság egyes sportágak, kiemelt sportesemények iránti érdeklődéséről, valamint a sportközvetítésekkel kapcsolatos egyes elvárásaikról.

Az uniós szakbizottság jelentéstervezetének jogi következményeiről

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának egyik képviselője a korábbi vizsgálódások eredményeként a szakbizottság elé terjesztett egy jelentéstervezetet, amely a Magyarországon az elmúlt években lezajlott közjogi változások és az Európai Unió szerződésben meghatározott alapértékei viszonyáról foglal állást. A Századvég Alapítvány álláspontja szerint jól elválaszthatóak a beterjesztés és a jelentéstervezetben foglaltak jogi és politikai következményei akkor, ha felidézzük az elmúlt hetekben sokat emlegetett 7. cikk alkalmazására vonatkozó jogi eljárás összetett folyamatát.

A többség a bírálatok ellenére is támogatja a rezsicsökkentést

A Századvég 2013 áprilisában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság döntő többsége nem érzi jogosnak a rezsicsökkentést ért kritikákat. Az intézkedések lakossági támogatottsága továbbra is magas.

A lakosság többsége szerint érvényesülnek az alapjogok ma Magyarországon

A Századvég 2013 áprilisában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság döntő többsége szerint érvényesülnek az alapjogok hazánkban. Az eredmények alapján a többség emellett úgy véli, inkább le kellene zárni az Alaptörvény negyedik módosításáról szóló vitát, és fontosabb témákkal foglalkozni.

Növekvő bizalmatlanság az EU-val szemben

A Századvég 2013 áprilisában készített közvélemény-kutatásának tanúsága sze-rint a 2012. januárban mérthez képest nőtt az EU-val szembeni bizalmatlanság a magyar lakosság körében. A kutatóintézet mérései során először fordult elő, hogy többen vannak azok, akik úgy vélik, inkább hátrányos Magyarország számára az európai uniós tagság.

Többségi egyetértés az Alaptörvény negyedik módosításának főbb pontjaiban

A Századvég 2013 márciusában készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a lakosság döntő többsége egyetért az Alaptörvény felsorolt módosításaival.