VÁLLALAT-SPECIFIKUS SZOLGÁLTATÁSOKAz egyes vállalatok tevékenységét nagymértékben befolyásolja a makrogazdasági folyamatok alakulása, a szabályozási környezet változása, a közkiadások alakulása és a gazdaságpolitikai akciók elindítása. Valamennyi szektor számára kiemelt jelentőséggel bír ezeknek az adott vállalat gazdálkodását tekintve külső tényezőknek a figyelemmel kísérése, monitoringja.


A vállalatok gazdálkodását, működését segíti az elmúlt időszak friss gazdasági statisztikáinak, aktuális kormányzati intézkedéseinek és ezek várható gazdasági, politikai, társadalmi hatásának rendszeres monitoringja, különös tekintettel az iparágat érintő mutatókra.

A jelentések részét képezheti továbbá az iparág szereplői számára releváns, főbb gazdasági adatok és értékelésük, továbbá az egészségpolitikai aktualitások, ami magába foglalja a jogi környezet változását, az Egészségbiztosítási Alap teljesülését és elemzését, valamint a gyógyszertámogatás kiadásainak alakulását.

A havi monitoring ezen felül kitérhet a politikai aktualitásokra (az egészségügyet érintően is), a főbb jogszabályokban (nem csak egészségügy területén) bekövetkezett változások bemutatására.


Footprint kutatás