PÉNZÜGYI MONITORA megfelelő pénzügyi közvetítőrendszer a gazdaság egészséges működésének, a gazdasági növekedés támogatásának az egyik legfontosabb feltétele. A kiadvány a bankrendszernek a nemzetgazdaság egészséges működésében, a gazdasági növekedés támogatásában betöltött szerepére fókuszál, és mint ilyen, rendkívül fontos és értékes információkat szolgáltat a döntéshozók számára. A szektor friss statisztikáinak feldolgozása mellett az elemzés nyomon követi a hazai pénzügyi közvetítőrendszert érintő jelentősebb folyamatokat, a rendszerkockázat szempontjából fontos pénzügyi intézmények mutatóinak alakulását, illetve ezek makrogazdasági vetületeit.


A negyedévente megjelenő kiadvány legfőbb hozzáadott értéke, hogy komplex képet nyújt a vállalati döntéshozatalban fontos szerepet játszó hazai és nemzetközi pénzügyi rendszer állapotáról. Az elemzés a pénzügyi világ főbb eseményeinek összefoglalását követően a nemzetközi tőkepiac alakulását vázolja fel, párhuzamba vonva az időszakot érintő releváns döntések és újonnan publikált adatok bemutatásával. A tanulmány kitér a nemzetközi befektetői trendekre, és azonosítja a kockázatvállalás mértékét meghatározó tényezőket. A monetáris politika és az inflációs helyzet leírása magába foglalja az eurózóna és a visegrádi országok kamatdöntéseinek és fogyasztói árindexeinek tárgyalását, valamint a nyersanyagok árszínvonalának nyomon követését. A külső egyensúly elemzése során a folyó fizetési mérleg összetevőinek és az ország finanszírozási képességének változása kerül átvilágításra.

A kiadvány részletesen elemzi a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, kitérve a globális és hazai állampapír- és részvénypiac főbb jellemzőinek és az idevonatkozó várakozások ismertetésére, melyet a devizaárfolyamot mozgató tényezők azonosítása követ. Itt nagy hangsúlyt kap az országkockázatot alakító tényezők azonosítása és a következmények felvázolása. Mind az állampapír-piaci forrásbevonás eredményessége, mind a részvénypiacok mozgása tükrözi a befektetők kockázati megítélését, és így a forrásszerzéssel járó költségeket, amely elengedhetetlen egy vállalat tervezési folyamatához.

A kockázatok és pénzügyi stabilitás témaköre számba veszi a pénzügyi szektort fenyegető kockázatokat, majd megvizsgálja a következményeket elsősorban a hitelezési aktivitást szem előtt tartva. A háztartási és vállalati szegmens helyzetének felmérését követően bemutatásra kerülnek a hitelezés felfutását gátló tényezők és a jövőre vonatkozó kilátások, majd a hitelkamatok alakulását befolyásoló események. Végül a kiadvány bemutatja, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatok hogyan hatnak a bankok eredményességére, illetve milyen egyéb tényezők voltak meghatározóak a bankszektor jövedelmezőségében.