EMMA (Electricity Market Modelling Application)A Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2019 júniusában készült el EMMA nevű (Electricity Market Modelling Application) negyedórás bontású villamosenergia-piaci előrejelző modelljével. A fejlesztés célja egy olyan online platform kialakítása volt, ami segíti egyes szakpolitikai beavatkozások és piaci trendtörések napi terhelési- és árgörbére gyakorolt hosszú távú hatásainak modellezését.


Az elkészült online keretrendszer képes R programnyelven írt kódok kezelésére, így a felhasználók szabadon megválaszthatják, illetve módosíthatják a projekt során fejlesztett alapértelmezett módszereket és előállított paramétereket.

Az aktuális modellezési logika szekvenciális szemléletű: először a terhelési görbék kerülnek előállításra, majd ezek felhasználásával fut le a kínálati modul. A modell a kettő eredményeiből ad következtetést az energiaszektor károsanyag-kibocsátásaira és társadalmi hatásaira.

A villamosenergia-kereslet alulról építkező logika alapján kerül modellezésre, amelyben az aggregált fogyasztás szerkezete tetszőleges mélységig lebontható. Az egyes alapkategóriák tulajdonságai szerint, a napon belüli eloszlások generálása az elmosódott halmazok logikája (Fuzzy logic) módszerrel történik. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak a mérési adatokkal rendelkező kategóriákra lehessen prognózist készíteni, hanem azokra is, ahol csak kvalitatív (például a termelési szokásokra vonatkozó) információk állnak rendelkezésre. A modell a hőmérsékletfüggést és szezonalitást képes kezelni.

A kínálati oldalon az egyes erőművek másnapi piaci viselkedése Cournot versennyel kerül modellezésre, amelyben figyelembe vehetők a műszaki korlátok (például fel- és lekapcsolási grádiensek, must run szint, hatékonyság, hőmérsékletfüggés stb.) és a rövidtávú határköltséget befolyásoló tényezők. Az időjárásfüggő termelők esetében a felhasználó választhat garantált átvétel és piaci értékesítés között. Előbbi esetében figyelembe vehető a menetrendtől való eltérés költsége és a megújuló termelők – a többiekhez hasonlóan – strategizálnak. Utóbbi esetben a termelők a kompetitív szegélybe kerülnek. A modell mindkét esetben determinisztikusan kezeli az időjárás hatását, amelyre a felhasználó tetszőleges forgatókönyvet adhat meg.

A keresleti és kínálati modul outputjai alapján a modell indikátor módszerrel ad becslést az energiaszektor károsanyag-kibocsátásaira és munkaerő intenzitására. Az eredmények – tetszőleges időintervallumban – megjeleníthetők és kiexportálhatók. A szakpolitikai beavatkozások hatásai egy vagy több paraméter megváltoztatásával modellezhetők, amelyek eredményeit a korábbi futtatások eredményeivel való összevetés segít megvalósítani.

 

Közlemény - Negyedórás bontású villamosenergia-piaci előrejelző modell_20180605
Közlemény - Egyedülálló szoftvert fejlesztett a Századvég Gazdaságkutató_20190703


A KFI_16-1-2017-0110 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Vállalati KFI_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg.