JOGI NYILATKOZAT


Általános tájékoztatás

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közös honlapjának (a továbbiakban: weboldal) használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.    Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. jogosult.

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Nem engedélyköteles ugyanakkor az alábbi feltételek szerinti felhasználás:

  • a pontos weboldal forrás megjelölésével és  linken keresztüli hivatkozással,
  • saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a weboldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók. A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért.

2.    Védjegyek

Minden, a weboldalon használt védjegy (márkanév, logo, stb.) tulajdonosa vagy felhasználói jogosultja a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon. A védjegyek felhasználásának további engedélyezésére kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

3.    A weboldal tartalma

Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a weboldalra felkerült cikkek és egyéb anyagok dátumát, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk már nem aktuális.  A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. mindent megtesznek annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek.  Azonban a közölt adatok tartalmáért, valamint aktualitásáért a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak felelősséget. A weboldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések kizárólag tájékoztató jellegűek.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti vagy egyéb jellegű döntésekből eredő károkért a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak felelősséget.

4.    A weboldal elérése

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. fenntartják a jogot, hogy a weboldalt vagy annak részeit bármikor módosítsák vagy átdolgozzák, illetve elérhetőségüket korlátozzák vagy megszüntessék. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem garantálják, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, annak aloldalai, illetve az azokon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vírusból, vagy vonalhibából eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. kifejezetten kizárják.

5.    Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak semmilyen kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Századvég Politikai Iskola Alapítvány vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. nem vállalnak felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

6. Cookie-k

A www.szazadveg.hu weboldal cookie-kat használ, melyek használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját az alábbi rész tartalmazza.

Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

  • Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.
  • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
  • Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást.
  • Adatokat elemeznek a felhasználói élmény továbbfejlesztése érdekében, hogy segítsenek megérteni, az emberek hogyan használják a weboldalt.

Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. 

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. 

További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org webolda tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.  

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről a készülék használati útmutatója nyújt iránymutatást.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát.  A cookie-k használatát a felhasználó elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

Látogatottsági statisztika

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával a felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben a felhasználó valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozás nyújt bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

7.    Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. a személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályokat maradéktalanul betartja.

Ennek értelmében a weboldal használata során felmerülő adatkezelési kérdésekben (vásárlás, konferenciára jelentkezés, stb.) az adott tevékenységet szabályozó általános szerződési feltételek szabályai mellett az alábbi adatvédelmi rendelkezések irányadóak:

Az Adatkezelő adatai, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A fenti információkat az egyes általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Az adatkezelés jogalapja 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az érintett az adatai megadásával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben eljárása során nem saját személyes adatait adja meg, úgy adatközlőként kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a részére megadott adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig tárolja. Az elektronikusan tárolt személyes adatok az érintett kérése szerinti időn belül törlésre kerülnek.

Látogatói adatok

A weboldal látogatása során a látogatói adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása céljából.

Az adatokat az Adatkezelő a weboldal látogatásától számított 30 napig kezeli. 

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, mint külső szolgáltató, a Google Analytics szervere biztosítja. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebben a www.google-analytics.com oldalon lehet olvasni.

Kapcsolatfelvétel, az érintett jogai

A weboldal felhasználói az egyes általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését vagy zárolását, továbbá kérhetik adataik tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldését vagy azok másik adatkezelőnek továbbítását az Adatkezelő által.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A személyes adatot törölni kell, ha az érintett kéri, vagy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ha a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat jogszabály teljesítéséhez törölni kell (a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte).

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának adatkezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintett írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelmét polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv.  21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.    Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és/vagy a Századvég Gazdaságkutató Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.    A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. fenntartják jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörükben eszközölnek, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesítik felhasználóikat.