SERVICES OF FOUNDATION


A döntéshozók számára a stratégia-alkotás szempontjából nélkülözhetetlenné váltak azok a hatástanulmányok, melyek az egyre összetettebbé váló döntések előkészítését segítik. A kutatással alátámasztott tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok a legszerteágazóbb szakpolitikai területekre terjednek ki: foglalkoztatáspolitika, innováció, közigazgatás, önkormányzatok, kultúrpolitika, médiapolitika és médiapiac, nemzetközi gazdaságfejlesztés, oktatáspolitika, rend- és honvédelem, szociálpolitika, társadalom-, ifjúság- és esélyegyenlőség politika, informatika és telekommunikáció, környezetvédelem. Emellett egyedi jelleggel meghatározott szakpolitikai kérdésekben is készülnek tanulmányok a városfejlesztéstől egészen a választási rendszer témaköréig. A szakpolitikai kutatásokon túl a Századvég Alapítványnál olyan jelentős szociológiai kutatások folynak, melyek évtizedes hiányt pótolnak, és arra irányulnak, hogy a magyar társadalom alrendszereinek mélystruktúráit tárják fel.


Szakpolitikai kutatás és tanácsadás

Politikai elemzések

Piackutatás és közvélemény-kutatás
     
     
     

 

 

Gazdaságpolitikai kutatások